Segregacja odpadów – dlaczego należy segregować śmieci?

Segregacja to proces rozdzielania odpadów na różne rodzaje materiałów. Segregacja odpadów jest ważna, ponieważ pomaga w zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska. Pomaga również w efektywnym zarządzaniu odpadami i ułatwia recykling lub utylizację odpadów na późniejszym etapie. Segregacja odpadów w domu jest pierwszym krokiem, który pozwala na dalsze wykonywanie działań w sortowni. Sortowanie tworzyw sztucznych odbywa się za pomocą nowoczesnych technologii oraz metod, o których więcej opowiemy w poniższym tekście! 

W jaki sposób odbywa się sortowanie odpadów? 

Choć praca w sortowni odpadów jest niezwykle ciężka, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii na wielu etapach, może być ona przeprowadzona bez udziału i pomocy człowieka. Separacja tworzyw sztucznych, a dokładniej mówiąc nowoczesne technologie wykorzystywane w tym procesie, obecnie dzielą się przede wszystkim na dwie główne metody tj. metody suche i metody mokre. Dzięki temu podziałowi do metod separacji suchych zaliczamy:

  • Separacje optyczną, którą wykorzystuje się do oddzielania poniektórych tworzyw sztucznych z jednolitej masy tworzyw sztucznych. 
  • Separację elektrostatyczną, w której dzięki różnicy naładowania cząstek plastiku, możliwe jest odseparowanie poszczególnych elementów. 

Separacja tworzyw sztucznych to również metody mokre, w których wyróżniamy przede wszystkim separację na podstawie gęstości wybranych tworzyw sztucznych. Tworzywa sztuczne zazwyczaj mają różną gęstość, dzięki czemu podczas procesu separacji dochodzi do unoszenia tworzyw sztucznych o gęstości mniejszej, niż gęstość tworzyw sztucznych zatopionych w masie. Obecnie jednak za jedną najpopularniejszych metod separacji uważa się sortowanie optyczne z wykorzystaniem separacji kolorów.

Sortowanie optyczne z uwzględnieniem separacji kolorów – na czym polega?

Separacja tworzyw sztucznych z uwzględnieniem separacji kolorów, to nic innego jak oddzielenie poszczególnych tworzyw z całej masy ze względu na kolor. Metoda ta możliwa jest dzięki wykorzystaniu odpowiedniej maszyny, we wnętrzu której zamontowane są kamery optyczne, które odpowiadają za rozpoznawanie koloru tworzyw sztucznych oraz dokonują separacja tworzyw sztucznych. Maszyna pozwala na kilkukrotne odseparowanie poszczególnych kolorów, które widoczne są w masie wprowadzonej do jej wnętrza. Dzięki temu, możemy w kilku etapach dokonać segregacji masy tworzyw sztucznych i przejść do dalszego etapu usuwania lub obróbki odpadów. 

About Jagna Ariadna