Segregacja odpadów – dlaczego należy segregować śmieci?

Segregacja to proces rozdzielania odpadów na różne rodzaje materiałów. Segregacja odpadów jest ważna, ponieważ pomaga w zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska. Pomaga również w efektywnym zarządzaniu odpadami i ułatwia recykling lub utylizację odpadów na późniejszym etapie. Segregacja odpadów w domu jest pierwszym krokiem, który pozwala na dalsze wykonywanie działań w sortowni. Sortowanie tworzyw sztucznych odbywa się za […]