Czym zajmuje się prawnik e-commerce?

Czym zajmuje się prawnik e-commerce?

Dynamiczny rozwój internetu sprawia, że już od dawna jest on postrzegany jako przestrzeń stworzona z myślą o ludziach przedsiębiorczych. Szereg aktywności gospodarczych ma miejsce jedynie w sieci, a biznes prowadzony za pośrednictwem internetu z roku na rok generuje coraz większe zyski. Oczywiście, działalność związane z szeroko rozumianym handlem internetowym już od dawna jest regulowana przez prawo – zarówno polskie, jak i unijne.

Prawnik e-commerce a sklepy internetowe

Gdy wspomina się o usługach prawnych związanych z e-commerce, zwykle myśli się przede wszystkim o tych przedsiębiorcach, którzy zdecydowali się na prowadzenie sklepów internetowych. Rzeczywiście, trudno nie zgodzić się z tym, że są to osoby, na których barkach spoczywa szczególnie wiele zobowiązań. Prawnik e-commerce może pomóc choćby w przygotowaniu dokumentacji pozwalającej na legalne funkcjonowanie takiego sklepu. Tu warto wspomnieć nie tylko o regulaminie samego sklepu, ale również o regulaminie odnoszącym się do świadczenia usług drogą elektroniczną. Pomoc może dotyczyć także przestrzegania praw przynależnych konsumentom, często przydaje się przy tym również wsparcie prawne przy zawieraniu umów z potencjalnymi kontrahentami.

Gdzie jeszcze przyda się prawnik e-commerce?

Choć usługi świadczone przez prawnika e-commerce kojarzą się przede wszystkim ze sklepami internetowymi, warto pamiętać, że e-handel wcale nie ogranicza się do nich. E-commerce to także aplikacje webowe i mobilne oraz serwisy i platformy internetowe. W obu przypadkach pomoc prawna przydaje się tak na etapie opracowywania konkretnego modelu prawnego, jak i wtedy, gdy konieczne jest wdrożenie go w życie. Osoba zawodowo zajmująca się kwestiami prawnymi w kontekście handlu internetowego będzie nieoceniona także wtedy, gdy pojawi się konieczność wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych. Nietrudno się przy tym domyślić, że zagadnienia związane z RODO obowiązują w odniesieniu do wszystkich kanałów, za pomocą których odbywa się szeroko rozumiany handel w internecie.

About Jagna Ariadna