Samochód w leasingu — co warto wiedzieć o harmonogramie spłaty?

Każda umowa, podobnie ta, która określa leasing na samochód wiąże się z określonymi prawami i obowiązkami, jakie ciążą na stronach, które ją podpisały. Leasingodawca ma w obowiązku przekazać samochód klientowi i ponosi odpowiedzialność za zachowanie go w nienaruszonym stanie podczas jego wydania. Wspomniana odpowiedzialność przechodzi na leasingobiorcę, w momencie, kiedy weźmie on samochód w leasing na firmę i zacznie go użytkować.

Samochód w leasingu — co warto wiedzieć o harmonogramie spłaty zobowiązania?

Podstawowym obowiązkiem leasingobiorcy jest oczywiście comiesięczne opłacanie rat, jakie zostały ustalone w umowie i harmonogramie spłat. Klient może wybrać spośród kilku rodzajów harmonogramu. Należą do nich:

  • spłata, którą opiera się o zmienną stopę procentową Wibor lub Euribor. System ten zakłada, że raty za leasing na samochód będą równiej wysokości i trzeba będzie je uiszczać każdego miesiąca, aż do zakończenia umowy. Jeżeli wysokość stopy procentowej ulegnie zmianie, rata także wzrośnie lub zmaleje;
  • spłata, która opiera się na stałej stopie procentowej, która jest całkowitym przeciwieństwem sytuacji, którą opisaliśmy powyżej. W tym wypadku wysokość raty będzie cały czas taka sama przez okres trwania umowy, bez względu na to, czy stopy procentowe będą szły w górę, czy w dół;
  • harmonogram sezonowy — jest to opcja, w której wysokość raty dostosowuje się do obrotów przedsiębiorcy. Oznacza to, że spłata może być w określonych miesiącach wyższa lub niższa. Ta forma spłaty leasingu przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy sezonowo prowadzą swoją działalność (np. usługi hotelarskie, rolnicy, czy usługi gastronomiczne);
  • harmonogram degresywny — jest to spłata, w której z miesiąca na miesiąc raty maleją;
  • leasing z tzw. ratą balonową — jest to forma spłaty, w której niektóre raty są wyższe niż pozostałe. Tego rodzaju raty można dopasować do sytuacji przedsiębiorstwa, jeśli tylko sam przedsiębiorca jest w stanie przewidzieć ją podczas zawierania umowy.
  • leasing wraz z opłatą za wykup w racie miesięcznej — to rozwiązanie, nad którym osoby decydujące się na leasing za samochód coraz częściej się zastanawiają. W tym przypadku rata za użytkowanie auta powiększona jest o kwotę, jaką przedsiębiorca musiałby wpłacić na poczet wykupu pojazdu po zakończeniu umowy.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i chodzi Ci po głowie samochód w leasingu, musisz rozważyć wszystkie za i przeciw poszczególnych harmonogramów i wybrać ten, który będzie najkorzystniejszy dla Twojego przedsiębiorstwa.

About Jagna Ariadna