Kierunek integracja sensoryczna — Poznań

Jakie jest cel studiów na kierunku integracja sensoryczna — Poznań?

 

Głównym celem studiów jest przygotowanie do pracy z osobami, u których występują dysfunkcje SI. Dysfunkcje SI dotyczą słuchu, wzroku, dotyku, smaku, zapachu oraz błędnika. W studiach na kierunku integracja sensoryczna Poznań uczestniczyć mogą absolwenci studiów z zakresu pedagogiki, rehabilitacji, pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, wychowania fizycznego posiadających przygotowanie pedagogiczne. Studia poświęcone są absolwentom studiów z zakresu rehabilitacji, fizjoterapii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, wychowania fizycznego posiadających przygotowanie pedagogiczne.

 

Co obejmuje program na kierunku integracja sensoryczna — Poznań?

 

Program obejmuje zagadnienia dotyczące równowagi ciała, neuroanatomii, rozwoju psychoruchowego, neuronów i synapsy oraz znaczenia neurologa w terapii problemów natury procesów integracji sensorycznej. W cenie zawarte są również praktyki w wymiarze aż 90 godzin. Studia realizowane są przy współpracy z Bonifraterskim Centrum Zdrowia w Piaskach, Akademią Medyczną w Poznaniu i specjalistycznymi gabinetami SI. Czas trwania programu na kierunku integracja sensoryczna Poznań to 3 semestry, czyli 270 godzin zajęć dydaktycznych oraz 90 godzin praktyk specjalistycznych. Maksymalnie można zdobyć 40 punktów ECTS. Czesne płaci się w 12 ratach po 325 złotych.

 

Kto jest założycielem Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu?   

 

Fundacja Uni-Terra jest oficjalnym założycielem tej Wyższej Szkoły. Powstała ona w roku 1999 i obrała sobie za cel rozprzestrzenianie idei integracji osób niepełnosprawnych, a szczególnie dzieci oraz młodzież. Środowisko pedagogów, psychologów i terapeutów, które skupione jest wokół Fundacji Uni-Terra, podjęło decyzję o utworzeniu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Uni-Terra, skierowanej do pracowników systemu oświaty, a w szczególności do nauczycieli i nauczycielek. Ponad kilkadziesiąt tysięcy pedagogów i pedagożek ukończyło już różne formy dokształcania i doskonalenia w Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu.  

About Jagna Ariadna