Kierunek integracja sensoryczna — Poznań

Jakie jest cel studiów na kierunku integracja sensoryczna — Poznań?   Głównym celem studiów jest przygotowanie do pracy z osobami, u których występują dysfunkcje SI. Dysfunkcje SI dotyczą słuchu, wzroku, dotyku, smaku, zapachu oraz błędnika. W studiach na kierunku integracja sensoryczna Poznań uczestniczyć mogą absolwenci studiów z zakresu pedagogiki, rehabilitacji, pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, wychowania fizycznego […]