Faktoring. Kiedy ma zastosowanie?

Przedsiębiorcom coraz bliższe staje się pojęcie faktoringu. Dzięki niemu mają zapewnione regularne płatności z tytułu wystawianych faktur. Faktoring służy eliminacji zastojom płatniczym. Faktury z tytułu wykonanych usług i zleceń zawierają termin płatności. Niekiedy jest to miesiąc lub nawet więcej. Może się więc zdarzyć, że firma, która wykonuje wiele realizacji w danym okresie nie ma wpływów […]