Czym są systemy CAE?

Praca inżyniera nie należy do najprostszych, wiąże się z nią dosyć dużo obowiązków, stąd też idąc z biegiem czasu i stosując coraz to nowsze systemy technologiczne ważne jest to, by pracę inżyniera usprawnić. Stąd też stosuje się różnego rodzaju programy wyliczeniowe, a także symulację komputerową. Można to nazwać komputerowym wspomaganiem prac inżynierskich, co w skrócie można nazwać jako CAE, a więc Computer Aideed Engineering.

Wykorzystanie programu CAE

Inżynier program CAE może wykorzystać na kilka różnych sposobów. Jednym z nich jest stworzenie w wersji komputerowej według wymagań inżyniera danej konstrukcji czy też po prostu jego części. Nazywa się to optymalizacja topologiczna. To na pewno obszar, który jest wykorzystywany bardzo często i bardzo chętnie, ponieważ mamy tu do czynienia z czymś bardzo spektakularnym, co też zdecydowanie podnosi jakość pracy inżyniera i w pewien sposób ją usprawnia.

Innym sposobem, który bardzo chętnie wykorzystywany jest w inżynierii jest modelowanie fizyczne, które w ostatnim czasie zostało bardzo mocno usprawnione. Wcześniej porównując rzeczywisty stan urządzenia z modelem, oba te przypadki nie za dużo miały ze sobą do czynienia. Był to duży minus. 

Aktualnie jednak tego typu systemy CAE wykorzystuje się między innymi w spółkach z samochodami czy też samolotami. Programy CAE zdecydowanie usprawniają proces samego modelowania, a to ma związek z o wiele mniejszą liczbą błędów i faktycznym oddaniem stanu modelu względem rzeczywistego. Istotne jest to, że w teraźniejszości żadnym problemem nie wydaje się być stworzenie modelu o wysokim poziomie trudności. 

Przykład programu

Tak naprawdę, by być w dzisiejszych czasach dobrym inżynierem powyższe systemy należy mieć opanowane już w czasach studiów, stąd też nie dziwić może fakt, że studenci taki program muszą opracować. Jednym z takich jest SimulationX, dzięki któremu możliwe jest modelowanie, symulacja, czy też analiza konkretnych systemów takich jak hydraulika, mechanika i wiele innych. Daje to więc naprawdę dużo opcji.

Nauka i korzystanie w przyszłości z tego typu systemu CAE niesie za sobą wiele korzyści. Ten został skonstruowany w ten sposób, aby samo programowanie nie zajmowało zbyt wiele czasu, a możliwe było jednocześnie budowa i testowanie wirtualne, co daje możliwość usuwania usterek i sprawdzania aktualnego stanu.

Program SimulationX przeznaczony jest dla wielu dziedzin. Uzależnione jest to od tego, że każda z nich potrzebuje dużych maszyn. Tak przykładowo w lotnictwie, budownictwie czy samej motoryzacji nowoczesny, a zarazem sprawny i bezpieczny sprzęt to podstawa. 

W zależności od tego, z jakim modelem mamy do czynienia, całość prac wygląda bardzo podobnie. Dzięki programowi możliwe jest modelowanie, a także symulowanie nawet w przypadku bardzo dużych i dosyć mocno złożonych systemów. Każda z metod dosyć mocno przyspiesza prace. Poza tym korzystając z SimulationX wszystko odbywa się wirtualnie, co przecież bardzo mocno zmniejsza koszty, gdyż nie konieczne jest budowanie prototypów.

About Jagna Ariadna