Wyższa Szkoła Uni – Terra

Uni – Terra to prywatna szkoła wyższa, która została założona w Poznaniu. Jej siedziba mieści się przy ulicy generała Ignacego Prądzyńskiego 53 Poznań na Wildzie. Powstała na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i została zarejestrowana w spisie uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych. W swojej ofercie posiada studia licencjackie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Uczelnia jest placówką, która bazuje przede wszystkim na świetnej kadrze wykładowców, która jest starannie dobrana i rekrutowana na terenie całego kraju. Myślą przewodnią uczelni i jej główną ideą jest szeroko pojęta kultura. Misją jaka niesie uczelnia jest zaszczepienie kultury w innych i rozwijanie jej na wszelkich możliwych płaszczyznach. Towarzyszy temu rozwój naukowy i zawodowy, poprzez rozwijania swoich kwalifikacji na różnych kierunkach jakie oferuje uczelnia. Dodatkowo chęć niesienia pomocy innym to wartość, którą zaszczepia się w murach tej uczelni. Studenci kształceni są na różnych kierunkach. Po ich ukończeniu studenci nabywają nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną wiedzę, którą będą mogli wykorzystać na polu zawodowym i stać się profesjonalistami w swoich dziedzinach.

Projekty realizowane przez uczelnie Uni-Terra 

Uczelnia prócz kształcenia studentów na różnych kierunkach brała również udział w kilku istotnych projektach, które z pewnością zachęcą młodych studentów do przystąpienia do nauczania w Uni – Terra. Do zrealizowanych projektów uczelni należą miedzy innymi:

  • międzynarodowy program Erasmus +
  • staż sukcesem naukowca – II edycja,
  • ekspercka obsługa merytoryczna,
  • wykluczamy wykluczenie,
  • pomóż sam sobie – promocja zatrudnianie osób niepełnosprawnych,
  • Czas na nas. Niepełnosprawni na rynku pracy ,
  • profesjonalny nauczyciel.

Aktualnie realizowane projekty:

  • opracowanie modelu zintegrowanego pakietu usług w zakresie wsparcia rodzin wychowujących dziecko (dzieci) z niepełnosprawnościami.

About Jagna Ariadna