Ważne informacje na temat badania ścieków

Woda, którą zużywamy chociażby w trakcie kąpieli czy mycia naczyń, trafia do sieci kanalizacyjnej i staje się ściekami. Jednak trzeba mieć świadomość tego, że taka zużyta już woda również musi spełniać określone standardy, które dokładnie określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 roku. Do różnego rodzaju przekroczeń niekiedy dochodzi w firmach produkcyjnych, […]