Kursy językowe dla dorosłych w JPEdukacja

JPEdukacja, czyli certyfikowana agencja o charakterze edukacyjno-turystycznym oferuje liczne kursy językowe, szkolenia i obozy za granicą nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dla dorosłych. Na szczególną uwagę zasługuje szkolenie dla biznesu, które dedykowane jest osobom, które biegle posługują się w mowie i piśmie językiem angielskim, ale potrzebują uzupełnić swoją wiedzę o biznesowe słownictwo, […]