Jak działa profesjonalne laboratorium badania wody?

Laboratorium wykonujące badania wody musi działać profesjonalnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Przestrzegane muszą być restrykcyjne zasady bezpieczeństwa, w celu oferowania miarodajnych wyników.

Laboratorium badania wody – zakres usług

Badanie wody zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia jest podstawą działania każdego laboratorium o tej specjalności. Jakość wody i jej przydatność do spożycia muszą być poddane fachowym analizom, a jest je w stanie przeprowadzić jedynie profesjonalne laboratorium badania wody. 

W ramach swojej działalności, laboratorium przeprowadza badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Obecnie badanych jest wiele rodzajów bakterii występujących w wodzie. Można wykryć bardzo dużo zagrożeń i zapobiec wielu niebezpiecznym dla zdrowia sytuacjom. Wdrożenie prawidłowego systemu badania wody jest bardzo istotne z punktu bezpieczeństwa społecznego. Pobieranie próbek i ich badanie musi odbywać się w rygorystycznych warunkach, z zachowaniem odpowiednich zasad. 

Na czym polega mikrobiologiczne badanie wody?

W ramach badania mikrobiologicznego oznaczanych jest wiele chorobotwórczych bakterii, takich jak m.in. bakterie z grupy coli, enterokoki oraz wiele innych szkodliwych drobnoustrojów. Analiza wykonywana na potrzeby kontroli wody przeprowadzana jest przede wszystkim w obiektach żywienia zbiorowego. Badanie musi zostać przeprowadzone w każdej restauracji, która dopiero się otwiera i potrzebuje akceptacji Sanepidu.

Na czym polega badanie fizykochemiczne wody?

Dzięki analizie fizykochemicznej można sprawdzić stopień zanieczyszczenia wody. Sprawdza się m.in. pH, przewodność, twardość, mętność, obecność żelaza, magnezu i wielu innych metali ciężkich. Badanie to jest bardzo istotne i może zostać przeprowadzone wyłącznie przez wyspecjalizowane laboratorium badania wody.

Warto skorzystać z usług najlepszego laboratorium, jeżeli chcesz uzyskać miarodajne wyniki, bardzo dokładne. Bezpieczeństwo wody jest najważniejsze. 

About Jagna Ariadna